• English

Career

Please find below positions we have exposed in the media.

SADC – Lid Raad van Commissarissen

\

Schiphol Area Development Company N.V., SADC, heeft als missie het ontwikkelen van een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare en (inter)nationaal concurrerende werkmilieus in de Amsterdam Airport Regio. Naast financieel rendement levert SADC maatschappelijk rendement in de vorm van arbeidsplaatsen, een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie en versterking van de concurrentiepositie van de regio.  Zie voor meer informatie over SADC haar website www.sadc.nl

 

SADC zoekt een Lid voor de Raad van Commissarissen.

Profiel

 • Ervaring met commercieel vastgoed in relatie tot gebiedsontwikkeling;
 • Ervaring met duurzame gebiedsontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);
 • Een generalist met het vermogen het functioneren van bestuurders te beoordelen;
 • Kunnen fungeren als gespreks- en sparringpartner voor het bestuur;
 • Probleemoplossend vermogen alsmede het vermogen om ontwikkelingen te stimuleren;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis en (ambtelijke) ervaring van grondzaken. SADC opereert in een regio met een hoge bestuurlijke en politieke dichtheid.
 • De Commissaris heeft een (bedrijfs)economische achtergrond, uitgebreide kennis van financiële vraagstukken en ervaring met of interesse in de praktijk van duurzame gebiedsontwikkeling.
 • Affiniteit met de gemeente Haarlemmermeer.

 

Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar diversiteit qua kennis, achtergrond en ervaring met de verschillende stakeholders van SADC.

Meer informatie over deze vacature vindt u hier: ‘Profiel downloaden’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Craenen van Escalier Executive Search.

Telefoon: 0646 377 820

E-mail: craenen@escalier.nl

Website: www.escalier.nl/career

 

 

Ter versterking van ons kantoor zijn wij op zoek naar een senior consultant die de ambitie en de potentie heeft om door te groeien naar partner niveau. Heb je ruime ervaring in (retained) search in een specifieke sector en sta je open voor een nieuw en ondernemend perspectief, bel dan een van ons:

Jacques Craenen: 0646 377820

Jeroen Schuur: 0611 391039


Maatschappelijk belegger Habion zoekt een Lid Raad van
Commissarissen met profiel vastgoed.

HABION

Habion is als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet (woningcorporatie) werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. Habion verhuurt ruim 6.100 zelfstandige woningen aan bewoners en circa 70 verzorgingshuizen en 19 verpleeghuizen met bijna 4.400 eenheden aan zorginstellingen. Habion richt zich onder het motto ‘thuis is meer dan een huis’ op het realiseren van locaties waar ouderen er ook echt toe blijven doen. Zie ook www.habion.nl.

HET PROFIEL

De Raad van Commissarissen is op zoek naar een nieuwe commissaris met het profiel vastgoed. De commissaris heeft:

 • Ruime kennis van en ervaring met vastgoedportefeuillemanagement, asset management, vastgoedbeheer en -ontwikkeling, bij voorkeur opgedaan in de private sector als bestuurder of manager;

 • Kennis van en ervaring om strategie, waardeontwikkeling, rendement sturing, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te beoordelen;

 • Kennis van en ervaring met financiële en maatschappelijke performance meting;

 • Kennis van strategisch voorraad beheer, assetmanagement en onderhoudsbeleid;

 • Visie op het wonen van ouderen in de toekomst;

 • Kennis op het gebied van duurzaamheid;

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot vastgoed in het algemeen en (sociale) woningen in het bijzonder, aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden;

 • Kennis van en ervaring met de opdrachtgeversrol bij het uitbesteden van vastgoedbeheer en (her)ontwikkeling van projecten.

Gezien het belang dat de Raad hecht aan diversiteit en de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw en zij worden uitdrukkelijk verzocht op de vacature te reageren.

Meer informatie over deze vacature vindt u hier: ‘Profiel downloaden’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Craenen van het bureau Escalier Executive Search.

Telefoon: 0646 377 820
E-mail: craenen@escalier.nl
Website: www.escalier.nl/career