Directeur Digitale Transformatie

Wij zoeken de professional die de digitale transformatie van het Infra bedrijf de volgende fase in gaat leiden.

 

 Organisatie

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die in 2023 100 jaar bestaat en zich inmiddels Koninklijke Heijmans mag noemen. De activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra worden toegepast in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor klanten.

Heijmans positioneert zichzelf als de Maker van de Gezonde Leefomgeving en zet in op verbeteren, verslimmen en verduurzamen.

Heijmans Infra, behorend tot de top van de Nederlandse markt, maakt grote, landelijke projecten en is ook lokaal actief in stad en regio. Als groot bouwbedrijf werkt Heijmans samen met klanten om (complexe) infrastructurele vraagstukken op te lossen. Hierbij werkt ze integraal samen met focus op wegen – civiele- en waterwerken, in de energie, techniek en assetmanagement.

Het bedrijf is zeer gezond en heeft sterke groeiambities.

Digital

Heijmans Infra staat voor de uitdaging om het schaarse vakmanschap effectiever in te zetten. Vakmanschap waarmee Infra een bijdrage levert aan maatschappelijke opgaven als de energietransitie of de vervanging en renovatie van de verouderde infrastructuur in Nederland.

Digitalisering speelt daarin een belangrijke rol en is daarmee één van de strategische pijlers in de huidige en toekomstige strategie van Heijmans.  Het is gericht op slimmer werken en het komen tot unieke oplossingen. De eerste stappen in werken met digitale gereedschappen, digitaal bouwen, data gedreven onderhoud en datagedreven diensten e.d. zijn hierbij al gezet. De vervolgaanpak (die nog moet worden vormgegeven) gaat over verdere standaardisatie en digitalisering en uiteindelijk industrialisering met modulaire oplossingen.

Profiel

Wij zoeken voor Heijmans de drijvende kracht achter deze transitie. Hij/zij rapporteert direct aan en werkt nauw samen met de divisievoorzitter Bart Smolders.

Hij/zij heeft ruime ervaring in het domein van Technologie/ IT/ Digital. (Autonome) visie op innovatie. Bekend met de inhoud èn vooral ook ervaring met het transitie aspect. Verbindend leiderschap, business sense en ondernemerschap. Teamspeler. Sterke oriëntatie op mensen. Data driven. Innovatieve mindset.

Voor meer informatie of om het uitgebreide functieprofiel op te vragen kun je contact opnemen met Jeroen Schuur, Managing Partner van Escalier en bereikbaar op 0611-391039 of via schuur@escalier.nl.