• English

Career

Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars in Nederlandse huurwoningen voor middeninkomens. Vesteda wil hiermee bijdragen aan inkomenszekerheid voor pensioengerechtigden, betaalbare huisvesting voor mensen met een middeninkomen en het verbeteren van de kwaliteit van stedelijke buurten en wijken.

Halverwege 2019 had Vesteda in totaal bijna €8 miljard belegd in Nederlands residentieel vastgoed. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen. Deze woningen liggen hoofdzakelijk in de economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland, daar waar de woningschaarste het grootst is.

Als lange termijn investeerder neemt Vesteda de medeverantwoordelijkheid om de duurzaamheid van de Nederlandse woningvoorraad te verbeteren en de leefbaarheid in wijken te vergroten.

Het is onze missie dat huurders, participanten die investeren in ons fonds en medewerkers die bij onze organisatie werken zich thuis voelen bij Vesteda.

 

De afdeling Portfolio Strategy richt zich op het versterken van de portefeuille nu en in de toekomst. Het strategisch beleid is gericht  op lange termijn en is continu in ontwikkeling om de portefeuillekoers en afwijkingen daarvan vast te stellen.

Als Head of Portfolio Strategy ben je verantwoordelijk voor het bepalen van de portfolio strategie van Vesteda en voor het monitoren van de performance, zowel ten opzichte van de gestelde doelen als ten opzichte van onze concurrenten. Je zet een koers uit en ontwikkelt een helder beleggingsbeleid, met een sterke visie op de woningmarkt en institutionele beleggers. Je wordt hierbij ondersteund door je team van portfolio managers, analisten en researchers.

Je  staat in direct contact met de (statutaire) directie en zet visie, beleid en strategie om naar inzetbare oplossingen. Je bent een positief kritische sparringpartner voor de CEO, overige collega’s en externe belanghebbenden met als doel de beste strategie en lange termijn keuzes te maken voor Vesteda. Je leidt een hecht team (ca. 8 fte’s), je draagt zorg voor een uitdagende werkomgeving en ondersteunt ze bij hun verdere persoonlijke ontwikkeling.

Bij Vesteda staan onze huurders en investeerders centraal. Dat vraagt om servicegerichte en  ondernemende medewerkers. Je houdt van presteren en concrete resultaten. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en initiatief nemen wordt gewaardeerd. Binnen Vesteda word je uitgedaagd om jezelf te blijven ontwikkelen en heb je een belangrijke rol in het realiseren van een High Performance Organisatie. Wij bieden jou een dynamische cultuur waarin samenwerken centraal staat.

 

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Neerzetten van nieuwe visies en vooruitkijkende kpi’s op het gebied van portfolio management.
  • Aansturen van het team vanuit visie, innovatie en verbinding, maar met eigen gefundeerde kennis en performance analyses.
  • Het jaarlijks maken van een 5-jaars Business Plan, waarin  de strategie van Vesteda wordt uitgewerkt en ter goedkeuring aan onze participanten wordt voorgelegd.
  • Functioneren als een Trusted Advisor voor de directie Vesteda en interne en externe stakeholders.
  • Visie opstelling en vertaling naar portefeuillebeleid met onderbouwing vanuit interne en externe (big) data en heldere dashboards.
  • Presenteren en vertegenwoordigen van Vesteda op sector belangrijke gremia bijv. IVBN en INREV. Bouwen en onderhouden van relaties met partijen in de vastgoedmarkt.
  • Fungeren als sparring partner en adviseur voor de afdelingen Acquisitions en Operations.

 

Je bent een ambitieuze, stevige manager met het empathisch vermogen om te begrijpen wat in de eigen organisatie en bij de relevante stakeholders, in- en extern, leeft. Je beschikt over een goed netwerk in de vastgoedwereld, met name in de woningmarkt. Bekendheid met netwerkorganisaties zoals INREV en IVBN is een pré.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Finance & Investments. Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring als manager binnen vastgoed en investment.

 

Meer informatie verkrijgbaar bij Managing Partner Jacques Craenen via craenen@escalier.nl of 06-463 77 820.
Naarden, augustus 2019