SYNTRUS ACHMEA REal estate & finance


Lid Advisory Board Retail

Binnen Syntrus Achmea Real Estate & Finance zijn in 2020 Advisory Boards geïnstalleerd voor het Woning-, Winkel- en Zorgvastgoedfonds. Deze Advisory Boards hebben de Raad van Toezicht vervangen bij de vastgoedfondsen.

De Advisory Board geeft Syntrus Achmea advies op onderwerpen zoals het portefeuilleplan, beleidswijzigingen, aanpassingen fondsvoorwaarden en specifieke aan-en verkopen van het fonds.

Binnen het Winkelfonds ontstaat er per 1 januari 2022 een vacature voor retail expert omdat één lid reglementair aftreedt. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

De Advisory Board bestaan uit 3 onafhankelijke leden en de 3 grootste participanten van het fonds. De onafhankelijke leden hebben allen een specifieke rol binnen de Advisory Board (voorzitter, sector expert en vertegenwoordiger van de kleine participanten in het fonds). Voor het Winkelfonds wordt gezocht naar een sector expert winkelmarkt.

Profiel

Het beoogd lid van de Advisory Board dient aan het volgende profiel te voldoen:

 • De gezochte kandidaat heeft ruime bestuurlijke- en/of management ervaring;
  • Ruime kennis en ervaring van de Nederlandse institutionele winkelmarkt;
  • Aantoonbare betrokkenheid bij en affiniteit met de aard van de activiteiten, de cultuur en de omgevingsfactoren van de klanten van Syntrus Achmea (institutionele beleggers en vastgoedvermogens beheer);
  • Geschiktheid om op hoofdlijnen beleid te kunnen beoordelen;
  • Heeft affiniteit met financiële producten en financiële onderwerpen in brede zin;
  • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander;
  • Goede communicatieve vaardigheden, staat open voor kritiek en tegenspraak;
  • Is voldoende flexibel en beschikbaar in de agenda.

Informatie

Verdere informatie over de rol en het functieprofiel van lid Advisory Board bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance kan opgevraagd worden bij Escalier Executive Search. Consultant is Jacques Craenen, te bereiken via 06-463 77 82 en craenen@escalier.nl.