DIRECTEUR VASTGOED

 

De vier Brightlands campussen zijn binnen Limburg de plekken waar innovaties vorm krijgen, waar bedrijven en wetenschap samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en nieuwe bedrijvigheid én waar Limburgers hun talenten en ambities vorm kunnen geven. Een van deze vier campussen ligt in Venlo: Brightlands Campus Greenport Venlo. Deze campus richt zich op onderzoek, bedrijvigheid en onderwijs binnen alle schakels van de hoogwaardige tuinbouwketen.

Organisatie
De Brightlands Campus in Venlo kent momenteel twee Besloten Vennootschappen en een Commanditaire Vennootschap te weten:

 • Brightlands Campus Greenport Venlo B.V. (BCGV)
 • B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
 • Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V (CVGVCV)

Aandeelhouders van BCGV zijn de provincie Limburg, Universiteit Maastricht en BASF (Nunhems zaden). Aandeelhouders van CVGV en CVGVCV zijn de provincie Limburg en de gemeente Venlo. CVGV is de beherende vennoot van CVGVCV. In totaal werken er ongeveer 20 FTE.

Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus in Venlo is sinds 2022 een integrale sturing ingericht. De samenstelling van de RvC van CVGV is dezelfde als van BCGV en er is een gezamenlijke statutair bestuurder (CEO) die eindverantwoordelijk is voor beide entiteiten. Voor BCGV en CVGV is een separate governance structuur en rapportagecyclus van toepassing.

Situatieschets
De BV Campus Vastgoed Greenport Venlo is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het beheer van het vastgoed waarin de bewoners van de campus zijn gehuisvest. Een stabiele vastgoedpositie is een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de campus. De huidige vastgoedportefeuille en de vastgoedbehoefte kennen een aantal stevige opgaven, die om een oplossing vragen. Dat maakt dat de campus voor een aantal strategische keuzes staat. De organisatie heeft behoefte aan vastgoedexpertise om de strategische keuzes vorm te geven.

De vastgoedexpertise zal binnen de organisatie worden aangesteld in de functie van directeur Vastgoed.

Directeur Vastgoed
De directeur Vastgoed is onderdeel van het management team van de organisatie welke wordt gevormd door de CEO, directeur Financiën, Manager Strategische Projecten en de directeur Vastgoed. De (investerings-) voorstellen ten aanzien van het vastgoed zullen in het management team worden besproken en van input voorzien. Dit om te borgen dat de te nemen besluiten ten aanzien van het vastgoed worden genomen in de context van de totale campusontwikkeling zodat een optimale integrale campusontwikkeling kan worden gerealiseerd.

Werkzaamheden
De directeur Vastgoed geeft inhoud aan de vastgoedstrategie en de daarbij behorende keuzes.
Hij / zij is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een strategisch vastgoedplan binnen de context van de ontwikkeling van een campus. Daarnaast moet een adequate organisatie worden ingericht waarin voldoende expertise voorhanden is voor het voeren van het (dagelijks) beheer en exploitatie van de huidige vastgoedportefeuille.

Dit betekent bijvoorbeeld dat ten aanzien van een van de gebouwen, namelijk de Villa Flora, een oplossing moet worden gevonden voor de steeds weer terugkerende en onverwachte onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw. Er moeten keuzes worden gemaakt over een aantal grote investeringen in het gebouw en een oplossing worden gevonden die resulteert in een, uit het oogpunt van onderhouds- en exploitatiekosten, goed beheersbare vastgoedportefeuille. Hierbij moet de huurders een kwaliteit van huisvesting worden geboden die passend is bij een campus.

Profiel
Persoonlijk

 • Onafhankelijk, stevige persoonlijkheid;
 • Direct, niet bang om zich uit te spreken;
 • Hands-on mentaliteit;
 • Communicatief sterk persoon.

Ervaring

 • Specifieke vastgoedkennis en – ervaring op zowel strategisch en tactisch niveau, pré in een campus- of innovatie ecosysteem;
 • Kennis hebben van vastgoed – en de vastgoed onderhoudsmarkt, zoals (praktische) kennis van technische installaties en onderhoudscontracten;
 • Kennis hebben van facilitair management;
 • Leidinggevende ervaring en ervaring met het plaatsen van de juiste personen op de juiste plek.
 • Ervaring in het werken in een (politiek -) bestuurlijke omgeving;
 • Beschikken over aan actief netwerk in de vastgoedsector;

Opleiding

 • WO / HBO werk- en denkniveau, in de praktijk door de wol geverfd.

Opdracht

 • Opzetten van de vastgoedorganisatie: inrichten van de administratie, vormgeven en opzetten planning & control-cyclus inclusief begroting en bemensing;
 • Maatregelen doorvoeren ter verbetering van de exploitatie van de hele vastgoedportefeuille;
 • Gevraagd en ongevraagd de organisatie, RvC en aandeelhouders adviseren over vastgoedthema’s;
 • Gestelde doelen halen binnen de bestaande financiële kaders;
 • Oplossingsrichting – plan én uitvoering – voor de Villa Flora.

De procedure
Brightlands Campus Greenport Venlo laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Jacques Craenen partners bij Partners at Work & Escalier. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature mail dan uw CV en motivatie naar craenen@escalier.nl.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Jacques Craenen op 035 – 548 0760.