yMERE

Lid Directieraad

Directeur Portefeuillevernieuwing

Uitdaging

Ymere is de grootste woningcorporatie van Nederland, met een enorme opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en voldoende nieuwbouw te realiseren.

De nieuwe directeur geeft leiding aan Portefeuillevernieuwing (conceptontwikkeling, asset management, renovatie en ontwikkeling) en is tevens lid van de Directieraad. Met ca, 100 mdw. wordt waarde creatie geleverd door het investeren in en het ontwikkelen van bezit in de wijken.

Belangrijke uitdaging voor de directeur is het acquireren van nieuwe locaties om de noodzakelijke nieuwbouw te realiseren, zoveel mogelijk in co-makership met aannemers/ ontwikkelaars. Daarbij zullen er versneld nieuwe woonconcepten worden ontwikkeld.

Hij/zij denkt in de Directieraad actief mee over organisatie brede thema’s die het eigen vakgebied overstijgen.

Profiel van de kandidaat

De kandidaat heeft sterke affiniteit met ruimtelijke ordening en bij voorkeur in de project-/ gebiedsontwikkeling. Hij/zij kent de ontwikkelingen in de woningmarkt  en begrijpt de dynamiek van een belegger. Succesvol optreden in de corporatiesector vereist oprechte belangstelling voor de maatschappelijke aspecten van het werkveld.

Hij/zij toont modern leiderschap en kan goed uit de voeten in een complexe bestuurlijke omgeving. Koppelt strategische denkkracht aan operationeel gevoel. Heeft ruime managementervaring en toont zich een verbindend leider.

Stelt zich op als een onafhankelijk denker en een uitdagende sparringpartner en heeft een positieve drive. Heeft de intrinsieke drive om de ruimte die voor Ymere ontstaat met volle overgave en bevlogenheid te benutten.

De directeur heeft een gezond commercieel zakelijke instelling, maar is ook geboeid door de maatschappelijke context waarin Ymere opereert.

Deze functie vraagt academisch werk- en denkniveau.

Meer informatie en inzicht in het volledige functieprofiel is verkrijgbaar bij Jeroen Schuur, Partner bij Escalier via 0611-391039 of schuur@escalier.nl