Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Lid Advisory Board Residential

Binnen Syntrus Achmea Real Estate & Finance zijn in 2020 Advisory Boards geïnstalleerd voor het Woning-, Winkel- en Zorgvastgoedfonds. Deze Advisory Boards hebben de Raad van Toezicht vervangen bij de vastgoedfondsen.

De Advisory Board geeft Syntrus Achmea advies op onderwerpen zoals het portefeuilleplan, beleidswijzigingen, aanpassingen fondsvoorwaarden en specifieke aan-en verkopen van het fonds..

Binnen het Woningfonds ontstaat er per 1 januari 2022 een vacature van residential expert omdat één lid reglementair aftreedt. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Het Advisory Board bestaan uit 3 onafhankelijke leden en de 3 grootste participanten van het fonds. De onafhankelijke leden hebben allen een specifieke rol binnen de Advisory Board (voorzitter, sector expert en vertegenwoordiger van de kleine participanten in het fonds). Voor het Woningfonds wordt gezocht naar een sector expert woningmarkt.

Profiel

Het beoogd lid van de Advisory Board dient aan het volgende profiel te voldoen:

  • Ruime kennis en ervaring van de Nederlandse institutionele woningmarkt;
  • Affiniteit met ESG gerelateerde onderwerpen in relatie tot institutionele beleggers, zoals de SFDR wetgeving, The Global Real Estate Benchmark for Real Assets (GRESB), Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) en overige ESG initiatieven in de vastgoedbeleggingsmarkt;
  • In het bezit van ruime bestuurlijke- en/of management ervaring;
  • Aantoonbare betrokkenheid bij en affiniteit met de aard van de activiteiten, de cultuur en de omgevingsfactoren van de klanten van Syntrus Achmea (institutionele beleggers en vastgoedvermogens beheer);
  • Geschiktheid om op hoofdlijnen beleid te kunnen beoordelen;
  • Heeft affiniteit met financiële producten en financiële onderwerpen in brede zin;
  • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander;
  • Goede communicatieve vaardigheden, staat open voor kritiek en tegenspraak;
  • Is voldoende flexibel en beschikbaar in de agenda.

Informatie

Verdere informatie over de rol en het functieprofiel van lid Advisory Board bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance kan opgevraagd worden bij Escalier Executive Search. Consultant is Jacques Craenen, te bereiken via 06-463 77 82 en craenen@escalier.nl.