Lid Directieraad

Directeur portefeuillevernieuwing

Uitdaging

Ymere is de grootste woningcorporatie van Nederland, met een enorme opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en voldoende nieuwbouw te realiseren.

De nieuwe directeur geeft leiding aan Portefeuillevernieuwing (nieuwbouw/ontwikkeling, conceptontwikkeling, renovatie en stedelijke vernieuwing, asset management, transactiemanagement en) en is tevens lid van de Directieraad. Met ca. 100 medewerkers wordt waarde creatie geleverd door het investeren in en het ontwikkelen van bezit in de wijken.

Belangrijke uitdaging voor de directeur is het acquireren van nieuwe locaties om de noodzakelijke nieuwbouw te realiseren, zoveel mogelijk in co-makership met aannemers/ ontwikkelaars. Daarbij zullen er versneld nieuwe woonconcepten worden ontwikkeld.

Zij/hij denkt in de Directieraad actief mee over organisatie brede thema’s die het eigen vakgebied overstijgen.

Profiel van de kandidaat

De kandidaat heeft sterke affiniteit met ruimtelijke ordening en bij voorkeur ervaring in de project-/ gebiedsontwikkeling. Zij/hij is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op de woningmarkt en begrijpt de dynamiek van een belegger. Succesvol optreden in de corporatiesector vereist oprechte belangstelling voor de maatschappelijke aspecten van het werkveld.

Zij/hij toont modern leiderschap en kan goed uit de voeten in een complexe bestuurlijke omgeving. Koppelt strategische denkkracht aan operationeel gevoel. Heeft ruime managementervaring en toont zich een verbindend leider.

Stelt zich op als een onafhankelijk denker en een uitdagende sparringpartner en heeft een positieve drive. Heeft de intrinsieke drive om de ruimte die voor Ymere ontstaat met volle overgave en bevlogenheid te benutten.

De directeur heeft een gezond commercieel zakelijke instelling, maar is ook geboeid door de maatschappelijke context waarin Ymere opereert.

Deze functie vraagt academisch werk- en denkniveau.

De benoeming van de nieuwe directeur moet aansluiten bij het diversiteitsbeleid van Ymere.

Meer informatie en inzicht in het volledige functieprofiel is verkrijgbaar bij Jeroen Schuur, Managing Partner van Escalier via 0611-391039 of schuur@escalier.nl
(Motivatiebrief plus CV graag sturen voor 10 jan. 2022)