Bouw en Infra

De bouw- en infrasector staat voor grote opgaven. Aan de ene kant speelt de groeiende vraag naar meer woningbouw en aan de andere kant de confrontatie met de stikstofproblematiek, de noodzaak tot duurzaam en circulair bouwen. Bovendien neemt de druk op voldoende gekwalificeerd (technisch) personeel sterk toe.

Er liggen veel kansen om de productiviteit in de bouwsector door middel van digitalisering en standaardisering te verbeteren.

In de bouw- en infrasector werken wij voor de bouwers, technische dienstverleners en adviesbureaus. Hierbij bemiddelen wij uitsluitend voor directieposities op regio-, divisie- of bestuursniveau voor Infrastructuur, Utiliteit, Woningbouw en Techniek.

Bovendien zijn wij goed bekend met de kant van de Opdrachtgevers in de infra-kritieke en asset-intensieve omgevingen zoals de sectoren energie, transport, logistiek en vervoer: (lucht-) havens, spoor en landelijke en regionale netbeheerders

Opdrachtgevers vragen ons voor senior management rollen op het gebied van programma-/ project management, assetmanagement, operations, development, procurement en finance.

Infrastructuur

Onze andere opdrachtgevers

Beleggers

Ontwikkelaars

Publiek Vastgoed

Finance Boutiques

Corporates