Bouw en Infra

De bouw- en infrasector staat voor grote opgaven. Aan de ene kant speelt de groeiende vraag naar meer woningbouw en aan de andere kant de confrontatie met de stikstofproblematiek, de noodzaak tot duurzaam en circulair bouwen. Bovendien neemt de druk op voldoende gekwalificeerd (technisch) personeel sterk toe.

Er liggen veel kansen om de productiviteit in de bouwsector door middel van digitalisering en standaardisering te verbeteren.

In de bouw- en infrasector werken wij voor de bouwers, technische dienstverleners en adviesbureaus. Hierbij bemiddelen wij uitsluitend voor directieposities op regio-, divisie- of bestuursniveau voor Utiliteit, Woningbouw en Techniek.

Bovendien zijn wij goed bekend met de infra-kritieke en asset-intensieve omgevingen zoals de transport en vervoerssector (luchthavens, spoor en havens).

Opdrachtgevers vragen ons voor senior management rollen op het gebied van assetmanagement, development, procurement en finance.

Infrastructuur

Onze andere opdrachtgevers

Beleggers

Ontwikkelaars

Publiek Vastgoed

Finance Boutiques

Corporates