Services

Escalier ondersteunt haar opdrachtgevers bij het aantrekken van directie, management en professionals. Door middel van een zorgvuldig geleid proces en diepgaande research introduceren wij interessante kandidaten voor sleutelposities. Daarnaast helpen we organisaties om het leiderschap in de top verder te ontwikkelen, management en professionals te coachen en hen daarbij te inspireren.

EXECUTIVE SEARCH

Escalier kent de vastgoedbranche, weet wat er speelt in organisaties en spreekt de taal van de opdrachtgever. Door middel van een zorgvuldig geleid proces en diepgaande research leveren wij onze opdrachtgevers geschikte kandidaten voor sleutelposities.

INTERIM MANAGEMENT

Soms heeft een organisatie tijdelijk expertise nodig. Bijvoorbeeld bij uitval van een professional, een reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature. Escalier staat voor een grondige selectie van bekwame, beschikbare interim managers.