Diversiteit

Klanten en medewerkers zijn divers. Toch zien we dit in organisaties in Nederland onvoldoende terug. Het is onze missie om diversiteit en inclusiviteit bij bedrijven en instellingen de norm te maken. Zodat dat de besluitvorming en prestaties van het bedrijf verbeteren en dat de talenten van alle medewerkers worden benut.

In onze praktijk zien wij dat diversiteit een bepalende factor is voor bedrijfsculturen, besluitvorming en daarmee voor de performance van bedrijven. Wij realiseren ons steeds meer dat wij als headhunters een belangrijke rol hebben om dit thema te agenderen bij onze klanten. Zeker op het moment dat zij ons vragen om nieuwe managers te zoeken voor sleutelposities. De vastgoedsector waarin wij opereren wordt al jaren gedomineerd door mannen. Wij voeren een actief beleid om vrouwen meer zichtbaar te maken voor management en toezichthoudende posities. En wij zien het effect daar nu al van.

Ons doel is om minimaal een derde van ‘longlisten’ uit vrouwelijke kandidaten te laten bestaan. En dat is zoals gezegd in onze sector een grote stap. Wij vinden het overigens nog belangrijker dat 1-op-de-3 plaatsingen een vrouw is. Ons trackrecord laat zien dat wij daar ruim in geslaagd zijn de afgelopen twee jaren.

Escalier is a proud partner/sponsor of:

Log SER Topvrouwen

Logo Talent naar de Top

Escalier heeft de Executive Search code ondertekend en committeert zich daarmee aan de 9 commitments van de code.

LEES VERDER

Meer over ons

Ons team

International

Over ons