Retail

De retailsector verandert voortdurend onder invloed van consumentengedrag en economische omstandigheden. Dit vereist een actief asset management beheer en een strategisch portfolio beheer en versatiliteit van beheerders en beleggers.

Daarvoor zijn moderne asset-, portfolio- en leasing managers nodig, die meedenken met huurders om de cashflow en waardeontwikkeling van winkels te behouden. Die creativiteit tonen in het asset management met het up-to-date maken van winkels en die als investment manager de toekomstige bestendigheid van een locatie realiseren.

Posities die wij vervullen zijn o.a.:
(Heads of) Fund-, Asset-, Portfolio- en Leasing Managers voor beleggers. Acquisitie- en Ontwikkelingsmanagers, Retail Developers en Shopping Centre Developers voor ontwikkelaars. Shopping Centre Managers en (Heads of) Corporate Real Estate Managers voor retail ketens.

Retail | Escalier

Onze andere sectoren

Kantoren

Woningen

Logistiek

Hospitality