Skip to main content

Werkwijze

De zoekopdrachten die wij uitvoeren, hebben betrekking op zowel executives als non-executives (toezichthouders) en zijn altijd gebaseerd op retained search en een succes fee.

Escalier werkt op basis van volledig commitment aan onze opdrachtgevers bij het aangaan van executive search opdracht. Dat is volgens ons bepalend voor een succesvolle invulling en daarom werken wij uitsluitend op basis van wederzijdse exclusiviteit.

Ons proces wordt afgestemd op het type opdracht, uiteraard in volledig overleg en met wederzijdse instemming. Voordat wij kandidaten voorstellen hebben wij de markt in kaart gebracht door middel van sourcing en searching in alle mogelijke richtingen. De kandidaten worden door ons intensief geïnterviewd en krijgen eventueel een assessment. Zo zijn wij in staat een volledig profiel van de kandidaat voor te leggen.

Wij begeleiden en ondersteunen in het plannen van kennismakingsgesprekken en verdere interviews tot en met het samenstellen van een aantrekkelijk aanbod voor de gekozen kandidaat. Na plaatsing houden wij contact met opdrachtgever en kandidaat om te ondersteunen bij een succesvolle onboarding.