Skip to main content

Lid Raad van Commissarissen – N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OmU) is in 2011 opgericht door de provincie Utrecht en werkt aan de herstructurering van werklocaties in de provincie Utrecht met als doel om bestaande werklocaties te herstructureren en te transformeren naar wonen of werken. Door het (mede) risicodragend investeren, het verlenen van financieringen en de inbreng van kennis / het leggen van verbindingen ondersteunt OmU (veelal private) initiatieven op werklocaties.

OmU faciliteert, initieert, participeert en financiert projecten via twee revolving funds, te weten een Transformatiefonds voor projecten van werken naar wonen en een Herstructureringsfonds voor projecten van werken naar werken. OmU is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die in 2011 werd opgericht door de Provincie Utrecht. Voor meer informatie zie: www.nvomu.nl.

Raad van Commissarissen

De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat het kandidaat lid beschikt over:

 • vakkennis Toezicht, Governance, Juridisch en Human Resource;
 • vakkennis Openbaar Bestuur, Gebiedsontwikkelingen;
 • vakkennis marktkennis, financieringsconstructies, transformaties en herontwikkeling, intensivering en verduurzaming van werklocaties en gebouwen.

Profielschets, achtergrond en ervaring

Gelet op de complementariteit en samenstelling van de Raad, en gezien het vertrek van de heer Busscher, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die bij voorkeur beschikt over deskundigheid op financieel/bancair gebied in relatie tot vastgoedontwikkelingen.

Als belangrijkste profielkenmerken voor de kandidaat kunnen specifiek genoemd worden:

Kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt op het gebied van (her)herontwikkeling van commercieel vastgoed in het algemeen, en intensivering en verduurzaming van werklocaties in het bijzonder;

 • Kennis van en ervaring met financiële producten en financiële onderwerpen in brede zin;
 • Oog hebben voor onderwerpen die lokale overheden en de provincie Utrecht na aan het hart liggen in relatie tot het functioneren en het beleid van leegstaande of onderbenutte / inefficiënt gebruik van werklocaties;
 • Op bestuurlijk- dan wel op directieniveau actief (geweest) bij (bij voorkeur) een financiële instelling, projectontwikkelings-bedrijf, of consultancy/researchbureau.

Competenties

 • Betrokkenheid en affiniteit met de aard van activiteiten en de cultuur van OmU (semipubliek);
 • Uitdagend, doorvragend, creatief en meedenkend in projecten;
 • Ambassadeur en aanjager van nieuwe opgaven voor OmU;
 • Begrip van en gevoel hebben voor de omgevingsfactoren van OmU;
 • Integriteit, visie, ondernemerschap, analytisch, strategisch, professioneel, kritisch, teamplayer.

PROCEDURE EN INFORMATIE

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer Jacques Craenen (06-463 77 820) of kantoor Escalier Kooltjesbuurt 3, 1411 RZ Naarden-Vesting   Tel: +31 35 694 29 67, welkom@escalier.nl