Introversie en extraversie zijn persoonlijkheidskenmerken. Kort gezegd is iemand met aanleg voor introversie gevoeliger voor prikkels van buitenaf. Daardoor heeft diegene meer behoefte aan tijd alleen, om zichzelf weer op te laden. Een extravert persoon krijgt juist energie van sociaal contact en gedijt goed bij veel en uiteenlopende prikkels en indrukken. Grofweg twee op de drie mensen zijn ‘ambivert’, ze hebben van beide kenmerken een beetje, blijkt uit onderzoek van de University of Pennsylvania. Een op de drie is sterk introvert of extravert.

Karolien Koolhof, docent professionele ontwikkeling aan de Breda University of Applied Sciences, schreef een boek over introvert leiderschap. Daarvoor sprak ze vierhonderd introverte leiders. Ze legt uit dat de hersenen van introverten en extraverten anders werken. Ex- en intraversie is in haar visie onderdeel van wie je bent: “Er zijn weleens mensen die me vragen hoe ze extraverter kunnen worden. Maar dat kan niet.”

Hardop praten
Duits onderzoek laat zien dat introverte mensen meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken dan extraverten. En hoewel je niet voor iedereen kunt spreken, zie je dat volgens Koolhof terug in het gedrag van de typische introvert. Zo zijn het vaak mensen die de tijd nemen om na te denken voordat ze iets zeggen. Een extravert praat juist hardop om zijn gedachten op een rij te zetten. Het beeld dat introverten verlegen en niet sociaal zijn, klopt niet, volgens Koolhof. Sterker, zegt zij, ze zijn meestal erg geïnteresseerd in anderen, maar geven de voorkeur aan een-op-een-contact boven een groep.

In veel organisaties is extraversie de norm, zegt Koolhof. Daardoor kunnen mensen die dat niet zijn zich minder geschikt voelen. Zelfacceptatie is volgens haar een belangrijke voorwaarde om beter te worden in solliciteren. Want positieve kanten van introversie zijn er genoeg. Zo toont een studie waarover de Harvard Business Review publiceerde dat introverten effectiever zijn in teammanagement, omdat ze beter luisteren en ervoor zorgen dat mensen zich gewaardeerd voelen. Die kwaliteiten zag Koolhof terugkeren in haar interviews met introverte leiders: “Ze blinken vaak uit in dingen als empathie, een-op-eencontact en analytisch vermogen.”

Cultuur
Volgens Koolhof draait je persoonlijkheid echt niet alleen om in- of extraversie. Maar het speelt wel een rol. “Zoek uit hoe de cultuur binnen een organisatie is en of er ruimte is voor jouw manier van werken. Anders werkt dat later tegen je.”