Na de lastige coronaperiode kan nu met zekerheid worden gezegd worden dat het weer goed gaat met de Nederlandse vastgoedmarkt. Dat blijkt onder andere uit recente cijfers van JLL Nederland. Zowel de huurders- als investeerdersmarkt presteren boven verwachting. Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen de vastgoedsegmenten.

JLL voorspelt dat 2021 een zeer sterk vastgoedjaar wordt. De huurders- en investeerdersmarkt doen het beter dan begin dit jaar werd verwacht. Het totale beleggingsvolume zal uitkomen op ongeveer 18 miljard euro, aldus de vastgoedadviseur. Toppresteerders in Q3 waren de kantoren- en industrial & logistieke vastgoedmarkt. Deze sectoren waren samen goed voor 69 procent van het totale transactievolume.

2021 begon met afnemende vraag naar kantoorruimte, maar gaandeweg herpakte dit segment zich. In Q3 was er een sterke toename in opnamevolumes, tot een voorlopig jaartotaal van ruim 620.000 vierkante meter. De vraag is vooral groot in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Het kantooraanbod in deze steden is van hoge kwaliteit. Ook zijn deze steden goed in het aantrekken van (internationaal) talent, een belangrijke vestigingsfactor voor veel bedrijven.

Ook het segment light Industrial blijft records breken. Gedreven door de aansterkende economie en de groei van de e-commercesector, neemt de vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte voor nog steeds toe. Vanwege het gebrek aan locaties in de steden richt deze vraag zich vooral op de stadsranden. Vanaf daar kan de hele stad worden bediend. Ook logistiek vastgoed blijft het goed doen. De vraag concentreert zich steeds meer in XXL-distributiecentra. Het totale opnamevolume in Q3 was met 1,5 miljoen vierkante meter zeer hoog.

De druk op de woningmarkt is onveranderd hoog en woningprijzen blijven oplopen. De markt is zeer krap. In Q3 steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning tot een recordhoogte van 419.000 euro. Het aanbod van bestaande woningen daalde met 41 procent ten opzichte van vorig jaar, en het nieuwbouwaanbod is vooralsnog beperkt. Ten opzichte van 2020 daalde het aantal transacties met 22 procent voor bestaande bouw en met 14 procent voor nieuwbouw. Op Prinsjesdag werd voortzetting van de Woningbouwimpuls van 1 miljard euro aangekondigd, maar over de stikstofcrisis, de verhuurderheffing, regulering van de private sector en de hypotheekrenteaftrek blijft onduidelijkheid bestaan.

Lees het volledige artikel hier.